O fundacji

Fundacja GRANMA powstała w kwietniu 2004 roku. Jej działanie nastawione jest przede wszystkim na pomoc słabszym - konsumentom, którzy zbyt często przegrywają walkę z dobrze zorganizowanymi, silniejszymi ekonomicznie i prawnie oraz profesjonalnymi przedsiębiorcami.

 

Fundacja GRANMA:-

- prowadzi nieodpłatne poradnictwo prawne w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
- działa na rzecz i w imieniu konsumentów w indywidualnych sprawach sądowych, a także występuje przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
,

- skutecznie walczy z wyrokami e-sądu,

- organizuje pozwy grupowe,

- współpracuje z podmiotami o podobnym profilu działania, licznymi kancelariami prawnymi, adwokatami, a w skrajnych przypadkach z organami ścigania,

- prowadzi działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.