Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
w Powiecie Nowotomyskim w 2019r.


LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
            W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych.

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Opalenica, Kuślin) zlokalizowany
w budynku ośrodka zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A.


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
poniedziałek       9.00-13.00 Opalenica, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
wtorek       13.00-17.00 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4
środa             13.00-17.00 Opalenica, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
czwartek         11.00-15.00 Opalenica, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
piątek            13.00-17.00 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4
       W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest Przez Fundację Granma.

 

3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Bolewice, Lwówek, Zbąszyń):


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
poniedziałek     11.00-15.00 Bolewice, ul. Szkolna 4,
wtorek        8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2,   
środa        11.00-15.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
czwartek    13.00-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
piątek          7.30-11.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez Fundację Granma.

 

 

Rejestracja:

 

tel. 61 44 26 700 - codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00.do 12.00

e-mail: pomocprawna@powiatnowotomyski.pl


 

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz.1467)